Aktualności

Uwaga! Rekrutacja szkół do udziału w standaryzacji w toku!
28 listopada 2014, 15:48

Wkrótce rozpoczniemy kolejny etap realizacji naszego projektu – standaryzację narzędzia diagnostycznego i materiałów informacyjno-metodycznych. Trwa rekrutacja szkół do udziału w standaryzacji. Będzie to badanie przeprowadzone przez 16 asystentów ds. standaryzacji (po 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w standaryzacji), którzy po przeszkoleniu przez ekspertów i pod ich opieką przeprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego wypracowanego w ramach Projektu w swoich szkołach/placówkach. 

W każdej szkole przeprowadzona będzie część indywidualna (2 x 4 spotkania po 1 godzinie) i część grupowa w 2 grupach 12 osobowych na szkołę (w przypadku szkół dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie część grupowa w grupach 6 osobowych) w wymiarze 6 godzin na grupę (3 spotkania po 2 godziny zajęć grupowych na szkołę).

W standaryzacji weźmie udział:

  • 48 uczennic/uczniów z 2 zrekrutowanych gimnazjów,
  • 48 uczennic/uczniów z 2 zrekrutowanych szkół ponadgimnazjalnych,
  • 48 uczennic/uczniów 2 zrekrutowanych szkół/placówek systemu oświaty dla dorosłych lub Centrów Kształcenia Zawodowego i/lub Ustawicznego,
  • 24 uczniów z 2 zrekrutowanych placówek/ośrodków szkolno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną),
  • 16 pracowników szkół (nauczyciele/wychowawcy/psychologowie/pedagodzy/doradcy zawodowi) – po 2 osoby z każdej zrekrutowanej placówki; osoby te będą przeszkolone na asystentów ds. standaryzacji i pod opieką merytoryczną grupy ekspertów poprowadzą standaryzację w swoich szkołach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w standaryzacji!

I tura rekrutacji do udziału szkół w standaryzacji trwa do 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Projektu oraz formularze zgłoszeniowe i deklaracje są dostępne TUTAJ.

« powrót

"Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego