Cel projektu

Cel projektu

Celem głównym Projektu jest poprawa procesu diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów w wieku 13+ oraz uczniów dorosłych poprzez stworzenie min. 1 wystandaryzowanego narzędzia i materiałów metodyczno-informacyjnych wspomagających rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz uzdolnień przedsiębiorczych wraz z ich upowszechnieniem i spopularyzowaniem we wszystkich regionach kraju do połowy 2015.

"Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego