Rekrutacja

UWAGA!

 

Rozpoczynamy rekrutację uczestników szkoleń na temat narzędzia diagnostycznego i materiałów informacyjno-metodycznych powstałych w ramach projektu. Szkolenie będzie dwudniowe (16 godzinne). W ramach projektu zapewniamy materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie. Nie pokrywamy kosztów dojazdu na szkolenia.

 

W szkoleniu mogą wziąć udział:

- pracownicy instytucji oświatowych prowadzący doradztwo edukacyjno-zawodowe ze szkół, (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, doradcy zawodowi

- pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Planujemy, że w szkoleniu weźmie udział średnio po 15 osób z każdego województwa, w przypadku województwa mazowieckiego w szkoleniu dodatkowo weźmie udział 5 osób z Instytucji Centralnych odpowiedzialnych za realizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty (właściwy departament MEN oraz KOWEZiU).

 

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny złożyć w Biurze Projektu następujące dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy „I”,

2) zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako: pracownicy instytucji oświatowych, szkół, poradni PPP, CKZiU (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, doradcy zawodowi) i prowadzą doradztwo edukacyjno – zawodowe,

3) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

4) deklarację aktywnego uczestnictwa w projekcie i przedstawienia poznanego w ramach Projektu narzędzia w swojej placówce.

 

Uwaga! Pracownicy Instytucji Centralnych (ORE, MEN, KOWEZiU) zamiast załącznika 2 (zaświadczenie o zatrudnieniu) przedkładają załącznik 2 a (oświadczenie o zatrudnieniu).

 

Wszystkie dokumenty są do pobrania tutaj:

Załącznik I1 - formularz zgłoszeniowy „I”; Załącznik I2 - zaświadczenie o zatrudnieniu; Załącznik I3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych; Załącznik I4 - deklaracja aktywnego uczestnictwa w projekcie i przedstawienia poznanego w ramach Projektu narzędzia w swojej placówce

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe prosimy złożyć osobiście lub przysyłać na adres:

Biuro Projektu „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym”

Krzyżowa 7

58-112 Grodziszcze

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych  bardzo prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy w formie elektronicznej na adres mailowy:

 

I tura rekrutacji do szkoleń upowszechniających trwać będzie do 03 kwietnia 2015 roku.

Planowane terminy i miejsca szkoleń:

KWIECIEŃ 2015

18-19.04.2015 (sb-ndz) - Zielona Góra

21-22.04.2015 (wt-śr) - Wrocław

23.-24.04.2015 (czw.-pt) - Opole

25.-26.04.2015 (sb -ndz) - Łódź

27-28.04.2015 (pn-wt) - Katowice

MAJ 2015

09.-10.05.2015 (sb-ndz) - Kielce

15.-16.05.2015 (pt-sb) - Lublin

15.-16.05.2015 (pt-sb) - Poznań

22.-23.05.2015 (pt-sb) – Toruń

25-26.05.2015 (pn-wt) - Rzeszów

CZERWIEC 2015

05.-06.06.2015 (pt-sb) - Białystok

06.-07.06.2015 (sb-ndz) - Szczecin

09-10.06.2015 (wt-śr) -Olsztyn

17-18.06.2015 (śr-czw.) - Gdańsk

19-20.06.2015 (pt-sb) - Kraków

23-24.06.2015 (wt-śr) - Warszawa

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą przesyłać zgłoszenia na szkolenia, które odbywają się w miejscowości na terenie województwa właściwego dla miejsca zamieszkania.

_____________________

Regulamin Projektu

Załączniki do Regulaminu:
 

PILOTAŻ

1. Plik do wypełnienia dla szkoły/placówki:

Załącznik P1 - Formularz zgłoszeniowy "P" wraz z deklaracją wyboru uczniów uczestniczących w Projekcie i Załącznik P2  - Deklaracja uczestnictwa instytucji w Projekcie

2. Plik do wypełnienia dla szkoły/placówki:

Załącznik P3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

3. Plik do wypełnienia dla uczniów/uczennic:

Załącznik P4 - deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w Projekcie; Załącznik P5 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych; Załącznik P6 - oświadczenie i zgoda rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich)

 

STANDARYZACJA

1. Pliki do wypełnienia dla szkoły/placówki:

Załącznik S1 - formularz zgłoszeniowy „S” wraz z deklaracją wyboru uczniów uczestniczących w Projekcie; Załącznik S2 - deklaracja uczestnictwa instytucji w projekcie

2. Pliki do wypełnienia dla kandydatów na asystentów ds standaryzacji:

Załącznik S3 - deklaracja uczestnictwa pracownika kadry pedagogicznej w projekcie; Załącznik S4 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

3. Pliki do wypełnienia dla uczniów/rodziców:

Załącznik S5 - deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w Projekcie; Załącznik S6 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych; Załącznik S7 - oświadczenie i zgoda rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich)

 

SZKOLENIA NA TEMAT NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNEGO I MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-METODYCZNYCH POWSTAŁYCH W RAMACH PROJEKTU

1. Plik zawierający wszystkie załączniki:

Załącznik I1 - formularz zgłoszeniowy „I”; Załącznik I2 - zaświadczenie o zatrudnieniu; Załącznik I3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych; Załącznik I4 - deklaracja aktywnego uczestnictwa w projekcie i przedstawienia poznanego w ramach Projektu narzędzia w swojej placówce

 

"Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego