Aktualności

Plan szkoleń upowszechniających
13 kwietnia 2015, 11:57

Wszystkie szkolenia upowszechniające nasze narzędzie, niezależnie od miejsca szkolenia, przebiegać będą według następującego programu: 

DZIEŃ 1

10:00 – 11:30. Blok szkoleniowy (1)

 1. Powitanie uczestników i przedstawienie zespołu projektu oraz ramowego planu szkolenia.
 2. Wprowadzenie do założeń projektu.
 3. Kontrakt – wypracowany w podziale na grupy.
 4. Zapoznanie się uczestników.
 5. Pre-test.

11:30 – 11:45. Przerwa kawowa

11:45 – 13:15. Blok szkoleniowy (2)

 1. Założenia teoretyczne narzędzia diagnostycznego Kalejdoskop Kariery.
 2. Struktura narzędzia i warunki jego stosowania.
 3. Funkcja diagnostyczna narzędzia.

13:15 – 14:00. Obiad

14:00 – 15:30. Blok szkoleniowy (3)

 1. Obszar zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych – przegląd ćwiczeń i realizacja wybranych ćwiczeń.
 2. Obszar ścieżek edukacyjnych i zawodowych – przegląd ćwiczeń i realizacja wybranych ćwiczeń.

15:30 – 15:45. Przerwa kawowa

15:45 – 17:15. Blok szkoleniowy (4)

 1. Obszar strategii radzenia sobie ze zmianą – przegląd ćwiczeń i realizacja wybranych ćwiczeń.
 2. Podsumowanie pierwszego dnia – refleksje uczestników.

18:00 Kolacja


DZIEŃ 2

08:00 – 09:00. Śniadanie

09:00 – 10:30. Blok szkoleniowy (5)

 1. Przywitanie – zabawa integracyjna z wykorzystaniem kart JobBox.
 2. Dyspozycje do wywiadów:
 • warunki przeprowadzania wywiadów (wyniki pilotażu),
 • struktura wywiadu a obszary,
 • krótkie omówienie każdego obszaru.
 1. Symulacje wywiadów.

10:30 – 10:45. Przerwa kawowa

10:45 – 12:15. Blok szkoleniowy (6)

 1. Raport bilansu kompetencji – omówienie i prezentacja karty diagnozy.
 2. Karty dyskusyjne JobBox – prezentacja wybranych ćwiczeń i omówienie pozostałych.

12:15 – 12:30. Przerwa kawowa

12:30 – 14:00. Blok szkoleniowy (7)

 1. Filmy o zawodach – prezentacja wybranych filmów, ćwiczenia na bazie filmów.
 2. Omówienie gry multimedialnej Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ćwiczenie wersji papierowej gry Jak w kalejdoskopie.

14:00 – 14:45. Obiad

14:45 – 16:30. Blok szkoleniowy (8)

 1. Podsumowanie – refleksje uczestników na temat narzędzia diagnostycznego i możliwości jego stosowania.
 2. Post-test.
 3. Zakończenie.

« powrót

"Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego